Het project

De COVID-19-pandemie vereist drastische maatregelen om een onbeheersbare verspreiding van het virus te voorkomen. De media is een belangrijke informatiebron voor de maatschappij.

Dit project bestudeert de impact van verschillende factoren, waarvan we weten dat ze samenhangen met risicoperceptie en mediagebruik, op de naleving van de maatregelen. Specifiek bekijken we:

  • mediagebruik van mensen (social media, TV, kranten, internet, radio, etc.)
  • hoe men de risico’s van deze corona situatie inschat
  • aan welke voorzorgsmaatregelen men zich het beste houdt
  • hoe men zich voelt over de corona situatie
  • hoe goed men nep nieuws kan onderscheiden van ander nieuws

En hoe al deze zaken met elkaar te maken hebben.

Daarnaast willen we analyseren welke groepen mensen een hoger risico lopen op niet-naleving van de maatregelen. Dit soort informatie kan tijdens deze pandemie, en tijdens toekomstige pandemieën, helpen om op maat gemaakte communicatie te realiseren, zodat de maatschappij zo veilig mogelijk blijft.

Tijdens dit project wordt 4 keer een vragenlijst verspreid via het LISS datapanel. Hiervan is bekend dat het een goed beeld geeft van de Nederlandse bevolking. Ronde 1 vindt plaats in mei, ronde 2 in juni, ronde 3 in juli en ronde 4 in oktober. Na iedere ronde plaatsen we de belangrijkste resultaten hier op deze site.

Dit project wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) als onderdeel van de NWO Call “Corona: Fast-track data”.

Voor andere onderzoeken van de Universiteit van Tilburg die dit hebben ontvangen bekijkt u deze site. Alle gehonoreerde projecten van de NWO Call vindt u hier.